کره پیرزن پرونده دریافت دریافتی کلاهبرداری

کره: پیرزن پرونده دریافت دریافتی کلاهبرداری فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری به وزیر امور خارجه ابلاغ شد

در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزیر امور خارجه بر استمرار اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق کشور عزیزمان ا

اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری به وزیر امور خارجه ابلاغ شد

اولویت های تخصصی تعیین شده است از سوی مدیر جمهوری به وزیر امور خارجه ابلاغ شد

عبارات مهم : ایران

در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزیر امور خارجه بر استمرار اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق کشور عزیزمان ایران تاکید شده است است.

به گزارش ایسنا، ضمیمه حکم مدیر جمهوری به وزیر امور خارجه بدهید شرح است :

اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری به وزیر امور خارجه ابلاغ شد

جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده است به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده است در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را جهت مقطع نهایی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به آخر رسیدن قرن حاضر هست، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی مشمول بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری جهت محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.

در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزیر امور خارجه بر استمرار اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق کشور عزیزمان ا

لذا مهم است جناب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، شرکت برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه راجع به اولویت های ابلاغی را به دفتر مدیر جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی

اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری به وزیر امور خارجه ابلاغ شد

۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، اصلاح دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن وقت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.

در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزیر امور خارجه بر استمرار اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق کشور عزیزمان ا

۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به خاص در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری به وزیر امور خارجه ابلاغ شد

۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه همکاری هرچه زیاد بخش خصوصی.

۶. توجه به برطرف انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.

۷. اعمال اولویت خاص بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح متفاوت اداری.

اولویت های تخصصی

۱. استمرار اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق ایران.

۲. استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره گیری از ظرفیت های برجام جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون سازی کشور از تکانه های اقتصادی.

۳. اصلاح روابط با همسایگان و کم کردن تنش در روابط منطقه ای با نشانه تقویت بهره مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم.

۴. تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت های دیپلماتیک جهت آخر دادن به بحران های منطقه.

۵. کارها مورد نیاز جهت حضور فعال کشور عزیزمان ایران در سازمانها و نهادهای بین المللی در زمینه های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه گذاری.

حسن روحانی

واژه های کلیدی: ایران | تخصصی | برنامه | امور خارجه | برنامه ریزی | وزیر امور خارجه | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs